729

Zīme 729:

Noteikuma punkts 305.19: 729. zīme "Apbraukšanas ceļa shēma". Uz laiku ceļu satiksmei slēgta ceļa posma apbraukšanas maršruts;