735

Zīme 735:

Noteikuma punkts 305.22: 734, 734. A un 735. zīme "Iepriekšējs norādītājs pārkārtoties". Uz laiku ceļu satiksmei slēgta brauktuves posma vai braukšanas joslas apbraukšanas virziens;