741

Zīme 741:

Noteikuma punkts 305.27: 740, 741. un 742. zīme "Ceļa numurs un virziens". Zīmes fons norāda ceļa piederību pie attiecīgas šķiras autoceļa;