745

Zīme 745:

Noteikuma punkts 305.30: 745. zīme "Izbraukšana uz ceļa, kur organizēta maiņvirziena satiksme". Izbraukšana uz ceļa, uz kura vienā vai vairākās joslās ceļu satiksmes virziens var mainīties uz pretējo;

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 109: Transportlīdzekļa vadītājam, nogriežoties uz ceļa, kas apzīmēts ar 745. ceļa zīmi, aizliegts iebraukt joslā, kas no abām pusēm apzīmēta ar 927. ceļa apzīmējumu. Iebraukt šajā joslā atļauts tikai pēc pabraukšanas garām pirmajam pēc krustojuma uzstādītajam šo noteikumu 59. punktā minētajam luksoforam.