747

Zīme 747:

Noteikuma punkts 305.32: 747. zīme "Administratīvi teritoriālās vienības nosaukums";