750

Zīme 750:

Noteikuma punkts 305.35: 750. zīme "Avārijas izejas virziens". Norāda virzienu tunelī, kādā jādodas uz avārijas izeju, kā arī attālumu līdz tai.