802

Zīme 802:

Noteikuma punkts 307.2: 802. papildzīme "Attālums līdz objektam". Norāda attālumu no 206. zīmes līdz krustojumam, ja tieši pirms krustojuma uzstādīta 207. zīme;