807

Zīme 807:

Noteikuma punkts 307.5: 807. papildzīme "Darbības zona". Informē vadītāju, ka viņš atrodas 326, 327, 328. vai 329. zīmes darbības zonā;

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 310: Papildzīmes piestiprina tieši zem zīmes, uz kuru tās attiecas, izņemot 841. vai 846. papildzīmi, ja tā uzstādīta bez pamatzīmes. Ja zīmes novietotas virs brauk­tuves, nomales vai ietves, 807., 808. un 840. papildzīme var būt piestiprināta blakus zīmei.