812

Zīme 812:

Noteikuma punkts 307.10: 812. papildzīme “Braukšanas josla”. Norāda braukšanas joslu vai tramvaja sliežu ceļa klātni, uz kuru attiecas zīmes darbība. Ja 812. papildzīme uzstādīta kopā ar aizlieguma zīmi, tad noteiktais aizliegums ir spēkā līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes;