820

Zīme 820:

Noteikuma punkts 307.12: 820. papildzīme "Darbdienās";

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 309: 820. un 821. papildzīme norāda dienas, kurās zīme ir spēkā.