824

Zīme 824:

Noteikuma punkts 307.15: 823. un 824. papildzīme "Darbības laiks". Norāda dienas un diennakts laiku, kurā zīme darbojas;