834

Zīme 834:

Noteikuma punkts 307.18: 834. papildzīme "Automobiļu apskates vieta". Norāda, ka ir ierīkota estakāde vai remontbedre automobiļu apskatei;