841

Zīme 841:

Noteikuma punkts 307.25: 841. papildzīme "Strādā autoevakuators". Papildzīmi uzstāda kopā ar 326, 327, 328. un 329. zīmi, kā arī bez tās vietās, kur stāvošie automobiļi traucē iebraukt vai izbraukt no pagalmiem u.tml. vietām;

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 310: Papildzīmes piestiprina tieši zem zīmes, uz kuru tās attiecas, izņemot 841. vai 846. papildzīmi, ja tā uzstādīta bez pamatzīmes. Ja zīmes novietotas virs brauk­tuves, nomales vai ietves, 807., 808. un 840. papildzīme var būt piestiprināta blakus zīmei.