846

Zīme 846:

Noteikuma punkts 307.30: 846. papildzīme "Fotoradars". Norāda, ka uz ceļa var būt uzstādīts fotoradars vai videoradars.

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 310: Papildzīmes piestiprina tieši zem zīmes, uz kuru tās attiecas, izņemot 841. vai 846. papildzīmi, ja tā uzstādīta bez pamatzīmes. Ja zīmes novietotas virs brauk­tuves, nomales vai ietves, 807., 808. un 840. papildzīme var būt piestiprināta blakus zīmei.