918

Zīme 918:

Noteikuma punkts 312.7: 917. un 918. ceļa apzīmējums apzīmē signālstabiņus (917. ceļa apzīmējums - ceļa labajā pusē; 918. ceļa apzīmējums - ceļa kreisajā pusē);

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 313: Lai pievērstu uzmanību bīstamiem ceļu posmiem (vietās, kur uz ceļa izbrauc no blakusteritorijas u.tml.), 917. un 918. ceļa apzīmējuma - signālsta­biņa - apzīmējums var būt dzeltenā krāsā uz melna fona.