927

Zīme 927:

Noteikuma punkts 314.8: 927. ceļa apzīmējums - dubulta pārtraukta līnija - apzīmē robežas braukšanas joslai, kurā braukšanas virziens var mainīties uz pretējo. Iebraukt šajā joslā atļauts tikai tad, ja virs tās uzstādītajam šo noteikumu 59.punktā minētajam luksoforam iedegts signāls ar zaļu lejup vērstu bultu. Izbraukt no šīs joslas atļauts, tikai pārkārtojoties pa labi;

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 109: Transportlīdzekļa vadītājam, nogriežoties uz ceļa, kas apzīmēts ar 745. ceļa zīmi, aizliegts iebraukt joslā, kas no abām pusēm apzīmēta ar 927. ceļa apzīmējumu. Iebraukt šajā joslā atļauts tikai pēc pabraukšanas garām pirmajam pēc krustojuma uzstādītajam šo noteikumu 59. punktā minētajam luksoforam.

Noteikuma punkts 316: Ja, braucot pa joslu, kas apzīmēta ar 927. ceļa apzīmējumu, vadītāja priekšā vairs nav šo noteikumu 59. punktā minētā luksofora vai tas ir izslēgts, vadītājs nekavējoties pārkārtojas pa labi.