931

Zīme 931:

Noteikuma punkts 314.12: 931. ceļa apzīmējums - vairākas viena no otras atdalītas platas paralēlas garenlīnijas - apzīmē gājēju pāreju;

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 1.21: gājēju pāreja – brauktuves daļa, kas apzīmēta ar 530. un 531. ceļa zīmi un (vai) 931. ceļa apzīmējumu un paredzēta gājēju pāriešanai pāri brauk­tuvei;