513

Zīme 513:

Noteikuma punkts 298.11: 513, 514, 515, 516. un 517. zīme "Braukšanas virzieni joslā". No joslas noteiktie braukšanas virzieni krustojumā. Uz 512, 513, 514, 515, 516. un 517. zīmes var būt norādīta informācija par ceļu satiksmes ierobežojumiem krustojumā. 512, 515. un 517. zīme, kas atļauj nogriezties pa kreisi no kreisās malējās braukšanas joslas, atļauj no šīs joslas apgriezties arī braukšanai pretējā virzienā (var tikt lietota 513, 514, 515, 516. un 517. zīme ar bultu konfigurāciju, kas atbilst noteiktajiem braukšanas virzieniem krustojumā). 512, 513, 514, 515, 516. un 517. zīmes darbība attiecas uz visu krustojumu, pirms kura zīme uzstādīta, ja cita 512, 513, 514, 515, 516. un 517. zīme, kas uzstādīta krustojumā, nedod citus norādījumus;

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 103: Ja joslu skaitu un braukšanas virzienus krustojumā nosaka 512, 513, 514, 515., 516. vai 517. ceļa zīme, braukt pa tramvaja sliedēm krustojumā aizliegts (skat. 19. att.).

Noteikuma punkts 314.16: 937. ceļa apzīmējums norāda no braukšanas joslām atļautos braukšanas virzienus krustojumā. Lieto patstāvīgi vai kopā ar 512, 513, 514, 515, 516. vai 517. zīmi. Apzīmējums, kas atļauj nogriezties pa kreisi, atļauj arī no kreisās malējās braukšanas joslas apgriezties braukšanai pretējā virzienā;