837

Zīme 837:

Noteikuma punkts 307.21: 837. papildzīme "Invalīdiem". Norāda, ka 532. zīme attiecas tikai uz automobiļiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti;

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 322: Noteikumu 270.270.1. punkts stājas spēkā ar 2006. gada 270.1. janvāri. Līdz 2005. gada 3270.1. decembrim 532. zīme attiecas arī uz automobiļiem, kas apzīmēti ar vadītāja invalīda pazīšanas zīmi.