805

Zīme 805:

Noteikuma punkts 307.4: 804, 805. un 806. papildzīme "Darbības zona". Norāda 326, 327, 328. un 329. zīmes darbības virzienu un zonu, ja apstāšanās vai stāvēšana gar laukuma vienu pusi, ēkas fasādi u.tml. ir aizliegta. Ar 804. un 806. papildzīmi norāda arī attālumu līdz objektam, kas ir apzīmēts ar 532. vai 533. zīmi, bet ar 805. papildzīmi – 532. un 533. zīmes darbības zonu, ja tās ir uzstādītas paralēli stāvvietas malai;