326

Zīme 326:

Noteikuma punkts 282.26: 326. zīme "Apstāties aizliegts". Transportlīdzekļiem aizliegts apstāties un stāvēt;

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 135.11: 326. ceļa zīmes darbības zonā

Noteikuma punkts 282.30: 330. zīme "Visi ierobežojumi beidzas". Vienlaikus apzīmē 318, 319, 321, 323, 325, 326, 327, 328. un 329. zīmes darbības zonas beigas;

Noteikuma punkts 288: 326. zīmes darbības zonā atļauta:

Noteikuma punkts 289: Pašvaldības ar attiecīgu lēmumu ir tiesīgas noteikt laikposmu, kad transportlīdzekļos drīkst iekraut vai izkraut kravu 326., 327., 328. un 329. zīmes darbības zonā.

Noteikuma punkts 290: 309., 326., 327., 328. un 329. zīmes darbība attiecas tikai uz to brauktuves pusi, kurā tā uzstādīta.

Noteikuma punkts 291: 318, 319, 321, 323, 325, 326, 327, 328. un 329. zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes, bet, ja krustojuma nav, – līdz 519. zīmei. Ja 323. zīme uzstādīta pirms apdzīvotās vietas, minētās zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz 518. zīmei. Zīmju darbības zona nebeidzas vietās, kur uz ceļa izbrauc no blakusteritorijas (pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes stacijas, uzņēmuma u.tml.), un vietās, kur ceļu šķērso vai no tā atzarojas lauku ceļš, meža ceļš vai cits tamlīdzīgs ceļš, pirms kura nav uzstādītas attiecīgas priekšrocības zīmes, kā arī krustojumos, kuriem nav tieša pieslēguma attiecīgajai brauktuvei.

Noteikuma punkts 292.1: 318, 319, 321, 323, 325, 326, 327, 328. un 329. zīmei - uzstādot 330. vai 803. zīmi;

Noteikuma punkts 292.4: 326, 327, 328. un 329. zīmei - darbības zonā atkārtoti uzstādot 326, 327, 328. vai 329. zīmi kopā ar 808. zīmi. 326. zīmi var lietot kopā ar 943. ceļa apzīmējumu, bet 327. zīmi - ar 944. ceļa apzīmējumu. Šādos gadījumos zīmju darbības zonu nosaka ceļa apzīmējuma līnijas garums. 326, 327, 328. un 329. zīmes darbības zona beidzas vietā, kur sākas uz brauktuves un ietves ierīkota un ar 532. vai 533. zīmi apzīmēta stāvvieta.

Noteikuma punkts 298.26: 532. zīme "Stāvvieta". Zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes, bet, ja krustojuma nav, – līdz 532. A, 5136.1, 326, 327, 328. vai 329. zīmei. Zīmes apakšdaļā var tikt norādīts virziens, kādā jābrauc uz stāvvietu, kas atrodas ceļa tiešā tuvumā. Ēkas jumta simbols apzīmē pazemes vai virszemes daudzstāvu stāvvietu. Stāvvietā nav spēkā šo noteikumu 136.1. 5.[p.136.1. 5.6]. un 136.1[p.136.1. 5.6]136.1. apakšpunktā noteiktie aizliegumi;

Noteikuma punkts 298.28: 533. zīme "Maksas stāvvieta". Zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes, bet, ja krustojuma nav, – līdz 533. A, 5136.1, 326, 327, 328. vai 329. zīmei. Uz zīmes var būt norādīts stāvēšanas maksimālais ilgums, par kuru tūlīt var samaksāt. Zīmes apakšdaļā var tikt norādīts virziens, kādā jābrauc uz stāvvietu, kas atrodas ceļa tiešā tuvumā. Stāvvietā nav spēkā šo noteikumu 136.1. 5.[p.136.1. 5.6]. un 136.1[p.136.1. 5.6]136.1. apakšpunktā noteiktie aizliegumi;

Noteikuma punkts 307.4: 804, 805. un 806. papildzīme "Darbības zona". Norāda 326, 327, 328. un 329. zīmes darbības virzienu un zonu, ja apstāšanās vai stāvēšana gar laukuma vienu pusi, ēkas fasādi u.tml. ir aizliegta. Ar 804. un 806. papildzīmi norāda arī attālumu līdz objektam, kas ir apzīmēts ar 532. vai 533. zīmi, bet ar 805. papildzīmi – 532. un 533. zīmes darbības zonu, ja tās ir uzstādītas paralēli stāvvietas malai;

Noteikuma punkts 307.5: 807. papildzīme "Darbības zona". Informē vadītāju, ka viņš atrodas 326, 327, 328. vai 329. zīmes darbības zonā;

Noteikuma punkts 307.6: 808. papildzīme "Darbības zona". Norāda 326, 327, 328. un 329. zīmes darbības zonas beigas;

Noteikuma punkts 307.25: 841. papildzīme "Strādā autoevakuators". Papildzīmi uzstāda kopā ar 326, 327, 328. un 329. zīmi, kā arī bez tās vietās, kur stāvošie automobiļi traucē iebraukt vai izbraukt no pagalmiem u.tml. vietām;

Noteikuma punkts 307.26: 842. papildzīme "Pārējā papildinformācija". Norāda informāciju, ko nesatur pārējās papildzīmes (atceļ apstāšanās un stāvēšanas aizliegumu 326, 327, 328. un 329. zīmes darbības zonā transportlīdzekļiem ar speciālām atļaujām (vadītājam automobiļa salonā pie priekšējā stikla jānovieto atļauja), norāda laikposmu, kurā atļauts iekraut un izkraut kravu), norāda informāciju par velosipēdu satiksmes organizācijas īpatnībām (vienvirziena, divvirzienu satiksme, satiksme uz vienvirziena ceļa pretēji kopējai transportlīdzekļu plūsmai u.c.) vai velosipēdu braukšanas maršrutus (uz zaļa vai zila fona) u.tml.);

Noteikuma punkts 314.22: 943. ceļa apzīmējums - nepārtraukta dzeltena līnija uz brauktuves malas vai apmales - apzīmē ceļa posmus, kur transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt aizliegts. Lieto patstāvīgi vai kopā ar 326. zīmi;

Noteikuma punkts 323: Noteikumu 288.6. apakšpunkts stājas spēkā ar 2006. gada 1. janvāri. Līdz 2005. gada 31. decembrim maršruta taksometru vadītājiem 326. zīmes darbības zonā atļauts izlaist un uzņemt pasažierus.